7/ Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října2007:
7. Pokud s e astrolog s n a ž í nahlížet do budoucích p r o c e s ů, činí tak s vědomí a d e k l a r u j e, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda. (doplněno, co vy na to???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D.Vysušilové
7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucích procesů, činí tak s vědomím souvztažnosti s potenciálními rozhodnutími a skutky konkrétního člověka a deklaruje, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucího průběhu procesů, činí tak s vědomí že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda a měl by to také srozumitelným způsobem deklarovat.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 7 - Naprosto souhlasím

MarLuk vložila komentář A.Moravcové
souhlas s verzí: 7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucího průběhu procesů, činí tak s vědomí že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda a měl by to také srozumitelným způsobem deklarovat.

MarLuk vložila komentář Falkona
7.Astrolog nemusí odmítat klientovo přání nahlédnout do budoucnosti, je však povinen klientovi vysvětlit, že HATA není věštebná disciplina.

Záměrně jsem se vyhnul vágním formulacím a pojmům, jako "snažit se", apod. Záměrně jsem to napsal poněkud drsně - je to příspěvek do diskuse. Ale jde mi o to, aby se co možno vyloučil několikerý výklad a i rozbory pro noviny, byly postaveny mimo normu, pokud se týkají někoho žijícího. Neumím naléz uspokojivý ekvivalent lékařského (nebo zpovědního) tajemství a zavádět tajemství astrologické se mi nechce. Obecně bych řekl, že pokud jsem se jakkoli dostal k něčím datům a sestavil horoskop, budu o tom držet zobák, pokud nejde o člověka již dávno mrtvého (avšak i v tom případě bych byl opatrný). Ale to je opět otázkou diskuse.

MarLuk vložila komentář M.Ottové
7. Nemám problém, jsem o to žádána, ale upozornění, že tímhle se hranice astrologie běžně překračují, je pro lidi jakoby úleva, snad je předpovídání budoucnosti pro racionálně myslící lidi nepřijatelné jako takové nebo jim to vysvětluje, proč to věštění nefunguje, nevím.


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

Žádné příspěvky.