5/ Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října2007:
5. Astrolog se snaží vyhnout tvrzením , která by mohla způsobit v člověku, u kterého se to dá předpokládat, zmatek, nepochopení nebo strach. (jak tady??? Nechat či doplnit v dodatku ???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D.Vysušilové
5. Astrolog se vyhýbá tvrzením, o kterých se dá předpokládat, že by mohla v člověku způsobit zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
5. Astrolog se snaží vyhnout tvrzením , která by mohla způsobit v člověku, u kterého se to dá předpokládat to je nadbytečné dá se to předpokládat u každého, zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 5
Na základě a podle svých profesních znalostí, vědomí a svědomí, astrolog nesmí v nikom vyvolávat zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář A. Moravcové
Tento bod by asi měl být doplněn nebo nějak více zpřesněn. Možná je také důležité v textu nějak zpřesnit, co je myšlno slovem „tvrzení“. Možná bych to ale celé raději napsala:

Astrolog by se měl snažit, pokud je tomu třeba, druhému člověku přiblížit přínosnou stránku zdánlivě negativních tendencí. V žádném případě by však neměl záměrně způsobovat zmatek, nepochopení nebo dokonce strach.
(možná nějak tak, nebo třeba jinak.?.)

MarLuk vložila komentář Falkona:
5.Astrolog se vyvaruje výroků, jimiž by apeloval na svědomí nositele horoskopu, nebo omezoval svobodu jeho rozhodování. Zejména nesmí klientovi hrozit, děsit jej, zpochybňovat jeho systém hodnot. O intimních problémech smí hovořit pouze tehdy, přeje-li si to klient.

MarLuk vložila komentář M. Ottové
5. Já lidem říkám, že astrolog má pohled klienta obohacovat o další možnosti řešení situace, ale nikdy ho nesmí záměrně odrazovat, omezovat nebo v něm vyvolávat obavy a strach. Pokud se - při zachování kvality výsledku - nemůže vyhnout informaci, která by v klientovi takové pocity vyvolala, musí s klientem pracovat takovým způsobem, aby ten odcházel s vědomím, že jeho situace je nebo bude alespoň řešitelná. Ale to už jsme zase u té psychologie.


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

Žádné příspěvky.