4/ Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.

Bez komentáře.


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

1 kennaz
Tomu trochu nerozumím. Mimochodem, je RADA manipulací (strkám klienta někam, kam by sám, resp. beze mne, nešel?)?
Zabraňuje nějaký druh formulace rady tomu, abych nasadila klientovi do hlavy brouka, který mu přehodí nějakou výhybku?
Ale hlavně:
znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech...
K jakým radám astrologa znalost astrologie opravňuje?
Neopravňuje-li znalost astrologie astrologa k žádným radám, co je účelem konzultace? Sebepoznávání klienta? Které techniky jsou v takovém případě legitimní?