3/ Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října 2007:
3. Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. (dle diskuse se ukázalo, že toto je velmi sporné. Někteří zúčastnění se s tím nemohli ztotožnit) Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby. (co to je „ podrobné informace“ tady by bylo třeba to v dodatku nějak definovat ???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D. Vysušilové
3. Astrolog pracuje tak, aby neporušil právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. V souladu se zákonem ochraňuje data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb a výsledky své práce nezneužívá k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
3. Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. (S kterými body se nedokázali ztotožnit? Mně se to zdá nanejvýš důležité, a navíc je tu je rozdíl mezi použít a zde uvedeným slovem zneužít.) Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 3:
1)… a nesmí zneužít výsledků své práce z mocenských, sexuálních, politických, ekonomických, náboženských ani jiných pohnutek a důvodů.

2) Astrolog nesmí provádět výklad horoskopu třetí osoby bez jejího ověřeného souhlasu. Pro klienta může pojmenovat souvislosti své Nativity a Nativity třetí osoby i bez jejího souhlasu.

MarLuk vložila komentář A.Moravcové
Tento bod mi také připadá velmi důležitý, protože slovo manipulace přesně vystihuje vnitřní stav a záměr osoby, která někoho nebo něco chce zneužít.
Dodatek „podrobné infomace“ myslím přesně vstihuje a zpřesňuje informaci.

MarLuk vložila komentář Falkona
3. Astrolog zaručuje nedotknutelnost soukromí, svědomí i pověsti člověka, jehož data zpracoval. Z uvedeného důvodu se nevyjadřuje k případům osob v trestním řízení, nebo osob, o které se zajímají veřejná média, ať už z jakéhokoli důvodu. V souladu s platnými právními předpisy, zejména v otázkách ochrany osobnosti a ochrany dat, je povinen dodržovat naprostou mlčenlivost.

MarLuk vložila komentář M. Ottové
3. Tady mám problém s horoskopy dětí pro jejich rodiče a prarodiče. Jsou to podrobné informace o třetí osobě, takže bychom je podle EZ vůbec dělat neměli. Já je dělám a mám z nich radost, protože za tím vidím upřímnou snahu těch vychovatelů přistupovat ke svým potomkům už předem s respektem k jejich individualitě, s otevřeností, objektivně, tak, aby lépe znali schopnosti, které mohou vhodnými příležitostmi podporovat i konfliktní vzorce, které mohou rostoucímu člověku od začátku pomáhat zvládat. Peru se ale sama se sebou, pokud jde o věkovou hranici, odhalit takhle rodičům pubertálního "skoro dospělého" se mi příčí. Možná, že tohle téma jste při tvorbě zásad dávno vyřešili, protože to tu vůbec nezaznělo, takže to víc rozepisovat nebudu, když tak později. Připadá mi škoda kvůli tomu, že toto téma obsahuje sporný bod, připravit nadšené vychovatele o užitečné informace a striktně 3.bod EZ dodržovat. Tedy tak, jak teď zní.
Otázka manipulace - to je to, co jsem napsala v úvodu - mně vadí těm lidem předat informace a nechat je v tom plácat, ráda bych jim pomohla, aby to, co se doví, uměli strávit a využít. Ovšem to už jsme skoro u psychologie. Psycholog bezpochyby manipulátor je a mnoho lidí by právě proto na terapii nikdy nešlo. A ten, kdo tam jde, s touto manipulací počítá. Jaké mají tedy psychologové v tomto směru zásady? Nešly by u nás použít? Možná by šlo dát klientovi vybrat - může se jen dovědět astrologické informace a nebo s ním může být vedená konzultace, kdy s ním bude astrolog pracovat takovým způsobem, aby klientovi s jeho situací pomohl.


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

Žádné příspěvky.