2/ Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října 2007:
2. Astrolog si uvědomuje a r e s p e k t u j e, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřenocí, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověk, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.
(zde jsme doplnili (proloženě) slovo respektuje, neboť nám přišlo, že to více vystihuje situaci. Zkuste se nad tím zamyslet. Díky)


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

1 kennaz
Za mne:
Astrolog klienta respektuje.
(z čehož automaticky plyne, že si z něj nedělá projekční plátno, či se o to alespoň maximálně snaží :-)