11/ SUPERVIZE
Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk - astrolog vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti, jako ochrana před syndromem vyhoření.
Supervizor - astrolog je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Základní atributy astrologické supervize:
· pomoc v činnosti – práci
· umožnění náhledu na práci
· osobní vztah
· dohoda o tom, co chce supervidovaný od supervize získat
· obsah supervize řídí supervidovaný, nikoli supervizor

Formy supervize:
· individuální (zaměřená např. na vztahy osobní, klientské, mezi kolegy; pracovní přístupy, vhodnost technik, schopnost výpočtu; způsoby řešení konkrétních problémů spojených s osobou astrologa)
· týmová - Vizizdar přímo se skupinou astrologů - upravená Balitovská skupina)
· supervize projektů (zkušenější astrolog může nabídnout pomoc se začínajícím projektem - nápadem)
(inspirace z www.psychoterapeut.cz)

Bez komentáře.


Zpět    Přihlašte se  Registrujte se 

Žádné příspěvky.